Brosa重量传感器
 
公司主页 | 产品目录 | 联系我们
         
  德国Brosa重量传感器是世界著名的重量传感器制造商,产品有重量传感器,压力传感器及拉力传感器等系列传感器产品。    


  电话:00852-27828783     传真:00852-30119987
电话:0086-21-51085793   传真:0086-21-51086107 电邮:wsitl@21cn.net