Powertronic电机  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
         
 

德国机械 美国机械 荷兰机械


国际工业采购中心


香港富成国际贸易公司,是专业的欧美及日韩进口工业产品提供商。在欧洲,美国,日本及韩国拥有良好的渠道与深厚的关系,代理及经营多种品牌工业产品,欢迎选购。

 

   

 

TypE Durch-
messer
mm
Nennspannung
VAC
Nenn-
leistung
W
Nenndrehzahl
rpm

K6ISN

60

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

6

1250/1500

K7IS15N

70

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

15

1250/1500

K8IS25N

80

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

25

1300/1600

K9IS40N

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

40

1250/1600

K9IP60F

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

60

1250/1600

K9IS90F

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

90

1300/1600

K9IS120F

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

120

1300/1600

K9IS150

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

150

1350/1450

K9IS180F

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

180

1350/1600

K9IS200FH

90

1ph:
115V  60Hz
230V  50Hz
3ph:
230V  50/60Hz
400V  50/60Hz

200

1350/1600

 

  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net